Dominika Jackuliaková - Záhrada
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link
ALCN #007

Záhrada

Dominika Jackuliaková

Dominika Jackuliaková - The Garden design: Magdaléna Scheryová publication date: Jan, 2014 edition size: 93 / numbered softcover size: 21x26 cm pages: 34 selling points: Bratislava - Ex Libris v SNG, 82 bøok&design shõp Praha - Page Five, DOX www.jackuliakova.com This project was supported by Nadácia Intenda  

 

„Ještě hlouběji a vroucněji prožíval však stařec své zelené sny, jen on znal a dovedl si vyložit vzpomínky a symboly svého vnitřního života kořenící všude po zahradě, znaky smutku a obětiny díku, upomínky na mládí a předtuchy smrti a návratu. Jak stále vroucněji procházel ročními i denními dobami života zahrady, cítil, že tento tisícitvarý živý útvar je po celá dlouhá léta obrazem jeho samého, že je tajuplným dílem a zrcadlem jeho duše.“

(Hermann Hesse, Radosti zahradníka, Argo 2012,z nemeckého originálu Freude am Garten, Suhrkamp Verlag Berlin 1992)

Záhrada je séria fotografií v ktorej sa zaoberám problematikou vzťahu človeka a konkrétneho druhu umelo vytvorenej krajiny. Fotografie vznikli na územiach piatich botanických záhrad. Botanická záhrada je pre mňa zaujímavá svojou rozmanitosťou nachádzajúcou sa koncentrovane na jednom ohraničenom území, čím sa pre mňa stáva špecifickým typom múzea. Na základe vlastných prežitkov nachádzam paralely príbehov človeka v kolobehu života rastliny a zaznamenávam ich portrétovaním. Hľadám nepriame významy rastliny v našom živote.

 

 


f tw
the garden_9990804-2_9990806_9990807_9990808