Martin Vongrej - Trvanie
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link
ALCN #012

Trvanie

Martin Vongrej

trvanie pravidelného vzoru nesie čas, odkedy tento
pravidelný vzor môže vôbec existovať
v danej pravidelnosti

významové trvanie je doba jeho pozorovania
– uchopiť pohľadom všetky body naraz
rovnocennosť medzi videným (viditeľný priestor)
a vnímaným (mysliteľný priestor)

mysliteľno – viditeľno (prirodzené a umelé svetlo)

pozorovanie – koncentrácia
(uchopiť pohľadom všetky body naraz)

nemožnosť

- trvanie

Martin Vongrej, (*1986, Bratislava, MFA - VŠVU BA, 2012), je umelec žijúci v Bratislave. Absolvent ateliéru "IN" Ilony Németh na VŠVU. Jeho tvorba spočíva vo vytváraní komplexných inštalácií zaoberajúcich sa problematikou ľudského vedomia a vnímania. V roku 2010 sa zúčastnil na prehliadke súčasného umenia Manifesta 8 v Španielskej Murcii s prácou “Pozorujúce sa vedomie“, She has the sence of limited time, v amt_project Bratislava, 2011 v Aténach na Remap 3, či Non profit & Profit, v Spazio A, Pistoia v Taliansku. Samostatne sa predstavil v roku 2012 v Bratislave - s prácou “rems nedej nel erímsev ov“, v roku 2014 v Moravskej galérii v Brne a minulý rok v Prahe vo Fotograf gallery s prácou “Čakanie na konečnú prítomnosť v neprítomnosti“. Zúčastnil sa na rezidenciách v Museumsquartier vo Viedni, Saarenkartano vo Fínsku, KAIR v rakúskom Kremse, Petrolio v talianskej Puglii, Centro Selva v peruánskej džungli či tento rok – Terra Foundation for American Art vo Francúzsku. V roku 2013 vydal publikáciu s názvom “2013“.

martinvongrej.com
   


f tw
_9990785_9990792_9990793_9990794_9990797_MG_2019