Peter Sit (ed.) - Klimatická kríza.txt
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link

Klimatická kríza.txt

Peter Sit (ed.)
SOLD OUT

Klimatická kríza.txt je treťou zbierkou edície, ktorú zostavuje umelecký kolektív APART, výskumné a umeleckého združenie Display a angažovaný mesačník Kapitál. Vo výbere piatich textov sa snaží nahliadať na problematiku klimatickej krízy z rôznych perspektív, či už vo vzťahu k jej mediálnej estetickej reprezentácii, nekropolitike a starostlivosti o divočinu, práci a kapitálu alebo psychoanalýze a etike. Klimatickú krízu chápe tiež ako feministický problém. Aj keď sa všetky zaoberajú „tým istým problémom“, každý sa vydáva svojou vlastnou trajektóriou a vykresľuje inú časť mozaiky klimatickej krízy, v ktorej sa nachádzame. Čakajú vás texty T.J. Demosa, Critical Art Ensemble, Karmíny, Wendy Lynne Lee, Donny M. Orange.

Edícia .txt prináša súbor prekladov významných svetových mysliteliek a mysliteľov, ako aj pôvodných slovenských či českých textov, ktoré promptne reagujú na najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény. Tieto eseje sa pohybujú na pomedzí akademického a umeleckého výskumu a angažovanej praxe aktívne sa zapájajú do spoločenskej debaty, exponujú problémy, ktoré ich trápia; ich hlas nie je tichý a rezignovaný, je výrazný a naliehavý. Práve pre tieto hlasy chce byť edícia .txt otvorenou platformou.


Klimatická Kríza.txt
Texty © T. J. Demos, Critical Art Ensemble, Karmína, Wendy Lynne Lee, Donna M. Orange
Úvod © Peter Sit
Vizuálna identita © Magda Scheryová
Grafická úprava a sadzba textu © Magda Scheryová
Sádzané písmom STIXGeneral
Preklady Vít Bohal, Zuzana Hrivňáková, Olga Pek, Martina Makara
Jazykové korektúry Ján Ballx, Juliana Beňová, Vít Bohal, Dagmar Pilařová, Elena Teplanová, Jana Vicenová
Dramaturgia textov Peter Sit
Poďakovanie Ján Ballx, Jim Fleming – Autonomedia
Vydali © Apart, Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Kapitál MMXIX
Tlač CZECH PRINT CENTER
Prvé vydanie
Náklad 600 ks

 

Publikácia vznikla s podporou Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

 


f tw