Panfília – Apart
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link

Panfília

Milan Adamčiak – Panfília
Kurátor výstavy: Daniel Grúň
Hostia: Matej Gavula, APART
Vernisáž 28. októbra 18 - 20 hod.
Trvanie výstavy do 16. decembra 2016
ZAHORIAN & VAN ESPEN BratislavaPanfília Milana Adamčiaka (1946) je miestom interakcie, kontaktu rozoznievajúceho spojenie medzi autorom a imaginárnymi spoluautormi – interpretmi, kde vizuálna predstava hudby sa stáva reálnou. Panfília pozostáva z rôznych nerealizovaných projektov, existujúcich výhradne v podobe návodov a inštrukcií, ako napríklad: koncerty pre fiktívny orchester, fiktívne hudobné vydavateľstvo a listiny opatrené fiktívnou autorskou heraldikou. Slovo Panfília, pochádzajúce z gréckeho pan (všetko) a philia (milovať), naznačuje lásku k všetkému, otvorenosť voči všetkému, čo je možné milovať. Panfília v tomto zmysle genealogicky nadväzuje na dada a patafyziku. Keďže vyviera z každodenného života, je alternatívou voči etablovaným inštitúciám umenia, prináša na svetlo inú dimenziu skúsenosti so svetom. Panfília má v sebe niečo veľmi bezprostredné a spontánne – je darom.Milan Adamčiak sa ako jeden z prvých československých umelcov začal systematicky zaoberať výskumom intermediálnych presahov v polovici 60. rokov 20. storočia. Svoj výskum realizoval predovšetkým kreatívne na poli experimentálnej poézie, akčného umenia a tvz. novej hudby. Vytváral druhovo rôznorodé cykly typografických rastrov, pri ktorých sa ich grafická a sémantická realizácia prekrývala s akustickou rytmizáciou textu. Jedna časť jeho tvorby preto vychádza z experimentálnej poézie – má podobu návodov a inštrukcií k rôznym činnostiam. Ďalšia otvára cestu vizuálnej hudbe – nekonvenčným notáciám a grafickým partitúram. Tretia spája podnety dvoch predchádzajúcich v performatívnom prevedení – hernej experimentácii a neukončenosti kompozičného procesu, ktoré významne otvárajú možnosť dotvorenia s využitím klasických i neklasických nástrojov a nezvyčajných prostredí.APART pripravil k jubileu umelca publikáciu, ktorá bude súčasťou priestorového riešenia výstavy a nanovo interpretuje tvorbu Milana Adamčiaka.

 


f tw
_mg_5775067_mg_5777073_mg_5778069_mg_5781070_mg_5782071