2% pre APART – Apart
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link

APART gallery and study room 2020

 

Rok 2020 bol pre nás všetky a všetkých prelomovým.

 

 

 

Pre APART bol prelomovým najmä preto, že sme v septembri v spolupráci so SORRYWECAN otvorili nový nezávislý galerijný priestor v Bratislave na Pečnianskej 7.

 

Tento priestor predstavuje rozšírenie platformy pre naše umelecké aktivity, výstavno-kurátorskú činnosť, organizáciu kultúrnych podujatí, nadväzovanie medzinárodných umeleckých spoluprác a v neposlednom rade prebudovanie vzťahov s lokálnou komunitou. Súčasťou priestoru je tiež knižnica so študovňou, ktorá poskytuje bezpečný, zdieľaný, študijno-výskumný priestor pre študentov, s prístupom k relevantným titulom z oblasti humanitných vied a umenia.

 

Rok 2020 sme v priestore odštartovali performatívnym čítaním O tom ako…fašista čelí otvorenému moru v spolupráci s Batyskafom a Taske Pop Collektive a pokračovali otvorením prvej výstavy Gaming the Aftermath s Diffractions Collective. V roku 2021 chceme pokračovať v rozvíjaní a napĺňaní umeleckého a vzdelávacieho programu určeného pre lokálnu komunitu, pre širšiu verejnosť, pre Vás.

 

Váš príspevok z dvoch percent z daní je pre nás ďalším krokom k nezávislej, kontinuálnej prevádzke galérie a knižnice s čitárňou, ktorú vnímame ako nutný stimul akademického a kultúrneho prostredia a sociálnej angažovanosti.

 

 

APART space 2020 collage

 

 

 

Ako nám môžete darovať 2%?

 

 

 

Údaje potrebné na venovanie 2% občianskemu združeniu APART:

 

IČO: 42291411

Názov: APART

Právna forma: 701 Združenie / občianske združenie

Sídlo: Partizánska 1248/2, 81103 Bratislava

 

 

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 

 

Fyzické a právnicke osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam. Formuláre nájdete tu:


Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B

 

Pre podnikateľov – živnostníkov: Je od 1. júla 2018 povinné daňové priznanie podávať elektronicky.

 

Pre zamestnancov:

 

1. Požiadajte do 15.2.2021 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

 

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 

3. Najneskôr do 31. Marca 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

Pre dobrovoľníkov:

 

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE NÁJDETE > TU <

 

 

 

Kompletný postup na to ako venovať 2 % dane a informácie o typoch daňového priznania nájdete na portáli www.financnasprava.sk.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@apart.sk.

 

If you wish to get English instructions on how to donate us your 2 % of taxes, contact us at info@apart.sk!

 

 

Ďakujeme!

 

 

APART Collective 2021