2017 Mar výstava #011

Possibility of Preserving

Kunsthalle Bratislava, SK

Possibility of Preserving by APART  with Parallel Practice, PLURAL, Kristína Országhová, Karaoke Tundra, András Cséfalvay, Aleš Čermák, Josef Dabernig, Nicoline van Harskamp, Marianna Simnett, Lucia Gavulová

 

Kunsthalle Bratislava 
Opening: 30/3. 2017 6pm
Through: 25/6 2017

 

Projekt Possibility of Preserving / Možnosť uchovávania je výstupom umeleckého kolektívu APART, ktorý je združením mladých vizuálnych umelcov Denisa Kozerawského, Petra Sita a Andreja Žabkaya. Činnosť kolektívu sa neobmedzuje iba na autorskú tvorbu, ale vzťahuje sa aj na organizačné aktivity, súvisiace s rozvojom diskurzu súčasného vizuálneho umenia (vydavateľská, kurátorská, výstavná a kultúrno-aktivistická činnosť). Každý aspekt systému fungovania združenia sa odzrkadľuje v spôsobe prístupu k tvorbe výstavy. Základom je prepájanie rôznych pohľadov a nastavení aj iných, prizvaných tvorcov z oblasti vizuálneho umenia metódou pokusu a omylu, keď je primárne podstatný proces s často nepredvídateľným finálnym výstupom v princípe sekundárnym. Autori vstupujú do dialógu a skúmajú krehké hranice tvorby – (ne)tvorby umenia narúšaním osvojených postupov a ich spochybňovaním. Zo samotnej podstaty kolektívneho prístupu k projektu problematizujú dielo v jeho výslednej podobe – ako definitívny artefakt. Rovnako testujú výstavný formát, do ktorého vstupujú režijne, usmerňujúco, inscenujúc. Divák je svedkom vzniknutých situácií, ktorých sa stáva súčasťou a svojou prítomnosťou ich legitimizuje.

 

Alchymistický symbol transformácie je nosným prvkom vstupného objektu výstavy, ktorým je čerpadlo, poháňajúce vodný obeh celým výstavným priestorom v tvare ochodze. Obeh je zabezpečovaný prísunom slnečnej energie, generovanej prostredníctvom solárneho panela, umiestneného autormi na streche budovy Domu umenia. Svojím fyzickým uspôsobením v priestore naviguje diváka na pohyb prostredím výstavy, ktorému dominuje svetelný gradient prechodu z absolútnej žiary do tmy, uspôsobenej na vnímanie filmových projekcií v závere výstavnej časti. Divák je ku koncu prehliadky nabádaný zmeniť polohu z vertikálnej do horizontálnej, keď mu je ponúkaná možnosť ľahnúť si, oprostiť sa od kontextu výstavy / inštitúcie / okolitého prostredia a nerušene vnímať tok za sebou premietaných projekcií, vzťahujúcich sa k téme prehliadky. Všadeprítomný hlasový sprievod uvádza návštevníka do predstavy éry budúcnosti, charakterizovanej plnou automatizáciou ľudskej práce, čím načrtáva možný stav „po“, ktorého metaforou je Pangea Proxima ako finálna forma staro-nového usporiadania kontinentov. Autori prepájajú koncepty, čerpajúce z myšlienok ruského kozmizmu a z rôznych súčasných špekulácií o transhumanizme a vývoji ľudstva v budúcnosti.

 

Z databázy textov sú abstrahované pasáže, ktoré v novom usporiadaní tvoria meta-text reagujúci na predstavy autorov o ľudskom zoskupení, založenom na kolektívnej umelej inteligencii ADA. Tá pretvorila spoločnosť v prospech človeka a umožnila ideálny spoločenský stav, v ktorom nie je vyžadovaná práca v zmysle nevyhnutnosti, generovanej kapitalistickým systémom, ale je transformovaná do princípu kreatívneho myslenia / tvorby umenia. Umenie sa stáva absolútnym spoločenským kapitálom. Stáva sa všetkým – nastáva konečná fáza jeho prestúpenia s každodenným životom. ADA opisuje novovzniknutú spoločnosť a to, ako sa musela vymedziť voči jestvujúcim spoločenským problémom súčasnosti. Nové zriadenie nazývajú autori ERA (Earth Recharging Association). Nie v zmysle korporácie, ale spoločnosti – ktorá môže predstavovať obchodnú entitu, ale aj (a najmä) ľudské zoskupenie – systém skupinovej ľudskej existencie a interakcie.

 

Výstava je utopisticko-futurologickým príbehom, ktorý nadväzuje na súčasný diskurz o problematikách menšín, gendrových otázok, telesnosti, smrteľnosti, spoločenského zriadenia, identifikácie, kultúry a celkového usporiadania sveta. Neprináša však odpovede ani riešenia – nastoľuje otázky a pripúšťa zlyhania. Kľúčovým momentom sú podmienky, ktoré predurčili transformáciu a emancipáciu človeka na vyššiu formu bytia, keď sa stroj stáva jeho rovnocennou entitou – začína cítiť. Prostredie výstavy má evokovať ideálny stav, keď je bytosť uvedená do totálnej umeleckej inštalácie, v rámci ktorej sa stáva jej neoddeliteľnou súčasťou: je nabádaná na rozpoloženie, keď nemusí vynakladať žiadnu energiu – na zrasteniu s prostredím, na odovzdaniu sa do starostlivosti technológie.

 

Myšlienky a východiská výstavy v sebe integruje portrét dieťaťa komunikujúci jej vizuálnu identitu. Predstavuje priamočiaru odpoveď na otázku ako bude vyzerať svet vo chvíli, keď prestane jestvovať práca? Is preservation possible? Každý (nielen rodič) by si to prial...

 

-LG-

                                    


f tw
17240291_1601630599877950_4400869600717220084_o (1)
FOR-WEB
17492396_627264494151526_694215253887518167_o
17807417_627262567485052_4859204949451359256_o
17807364_627263480818294_2376066816914063895_o
17807279_627262464151729_5441631097668255939_o
17758673_627262840818358_3661726740759607313_o
17834747_627262584151717_4083101385105229131_o
17814554_627262694151706_6043511264885467704_o
17834853_627262677485041_1071222379218846987_o
17492370_627263697484939_4118378061450592505_o
17814478_627262570818385_6566072726725019426_o
17807608_627262577485051_7793421203354449248_o
17807361_627263387484970_3249358319225785700_o
2016 Nov kurátorský projekt #010

Safe Landing

HIT Gallery, Bratislava, SK

Opening + Book launch

November 18, 2016 7pm

HIT Gallery

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

 

The exhibition continues until December 6th 2016
Opening hours: Tue - Thu 3pm - 6pm
The exhibithion is prolonged till 13 Dec - The ame day will be finissage & curatorial guided tour - 6pm

 

APART collective has for the first time encountered with the work of Mehraneh Atashi at the group exhibition DUST in Ujazdowski Castle in Warsaw. Her work Entropy Pump (2013) struck their attention. Earlier this year members of APART visited Mehraneh in Amsterdam and then agreed on common project for The HIT Gallery in Bratislava. The work of the artist were premiered in Slovakia in June as a part of an international  project Forming of Inevitable Blue, curated by the APART collective.

 

Process of transformation is central to Atashi’s practice, whereas the reactions in between the different materials, seemingly irreconcilable in their nature, create a connection. Atashi’s landscapes are in resistance, she says, they provide the conceptual ground for addressing the native, ecological and environmental complexities in relation to energy, memory and transformation - whereas the landscape can be thought both in a micro and macro dimension. The self becomes a material in these landscapes, it is a found object which can be amplified, modified and documented. Atashi creates complex sign systems, in an endeavour to form the reality and change the past. Atashi’s sign systems may require more than our full attention to be deciphered, as magic is forming and reforming reality.

 

Along with the exhibition Safe Landing APART prepared together with a team of curators Laura Amann, Frederica Bueti and Sara Giannini a profile publication of the artist. In addition to the curatorial texts the publications also contains a contribution of a  Slovak visual artist Martin Vongrej,  a  common textual-visual conversation with Mehnrahe Atashi. Safe Landing is the first solo exhibition of Mehraneh Atashi in Slovakia and Eastern Europe.

 

Mehraneh Atashi was born in 1980 in Tehran and is currently living in Amsterdam, where she was a resident at the Rijksakademie in 2013/14. Her work was presented in several gallery and museum exhibitions, including at the Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam (2016),Luckman Gallery, California State University, Los Angeles (2016), Triumph gallery, Moscow (2016), Centre for Contemporary Art at Ujazdowski Castle, Warsaw (2015) Victoria & Albert Museum, London (2012), the Musee du Quai Branly, Paris (2009/2007) and in other exhibithions and venues.

 
 

APART @ HIT GALLERY

www.apart.sk  

www.galeriahit.com

www.itsjustdelusionoftouch.com

 

thanks to: Laura Amann, Martin Vongrej, Sara Giannini

poster: Ondrej Jób

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council, & Europapier.

 

BOOK: Mehraneh Atashi

       


f tw
poster-page-001
05
04a
01
03
00
06
06a
07
07a
08
08aa
08ab
08b
09
09a
09b
2016 Okt výstava #009

Panfília

ZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava, SK

Milan Adamčiak – Panfília
Kurátor výstavy: Daniel Grúň
Hostia: Matej Gavula, APART
Vernisáž 28. októbra 18 - 20 hod.
Trvanie výstavy do 16. decembra 2016
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava


Panfília Milana Adamčiaka (1946) je miestom interakcie, kontaktu rozoznievajúceho spojenie medzi autorom a imaginárnymi spoluautormi – interpretmi, kde vizuálna predstava hudby sa stáva reálnou. Panfília pozostáva z rôznych nerealizovaných projektov, existujúcich výhradne v podobe návodov a inštrukcií, ako napríklad: koncerty pre fiktívny orchester, fiktívne hudobné vydavateľstvo a listiny opatrené fiktívnou autorskou heraldikou. Slovo Panfília, pochádzajúce z gréckeho pan (všetko) a philia (milovať), naznačuje lásku k všetkému, otvorenosť voči všetkému, čo je možné milovať. Panfília v tomto zmysle genealogicky nadväzuje na dada a patafyziku. Keďže vyviera z každodenného života, je alternatívou voči etablovaným inštitúciám umenia, prináša na svetlo inú dimenziu skúsenosti so svetom. Panfília má v sebe niečo veľmi bezprostredné a spontánne – je darom.Milan Adamčiak sa ako jeden z prvých československých umelcov začal systematicky zaoberať výskumom intermediálnych presahov v polovici 60. rokov 20. storočia. Svoj výskum realizoval predovšetkým kreatívne na poli experimentálnej poézie, akčného umenia a tvz. novej hudby. Vytváral druhovo rôznorodé cykly typografických rastrov, pri ktorých sa ich grafická a sémantická realizácia prekrývala s akustickou rytmizáciou textu. Jedna časť jeho tvorby preto vychádza z experimentálnej poézie – má podobu návodov a inštrukcií k rôznym činnostiam. Ďalšia otvára cestu vizuálnej hudbe – nekonvenčným notáciám a grafickým partitúram. Tretia spája podnety dvoch predchádzajúcich v performatívnom prevedení – hernej experimentácii a neukončenosti kompozičného procesu, ktoré významne otvárajú možnosť dotvorenia s využitím klasických i neklasických nástrojov a nezvyčajných prostredí.Hosťami výstavy sú Matej Gavula a kolektív umelcov APART. Variabilná inštalácia Mateja Gavulu je zostavená zo skleného mozaikového obkladu, ktorý pôvodne slúžil k povrchovej úprave verejnej budovy a s koncom socialistickej epochy stratil pôvodnú funkciu. Gavula rozohráva tento mateiriál ako voľnú kompozíciu, inšpirovanú tvorivými princípmi Milana Adamčiaka. APART pripravil k jubileu umelca publikáciu, ktorá bude súčasťou priestorového riešenia výstavy a nanovo interpretuje tvorbu Milana Adamčiaka.

 

Fotografie: Marko Horban / Courtesy of ZAHORIAN & VAN ESPEN

 

PUBLIKÁCIA

 


f tw
14633224_1405272219502837_5618150969541750151_o
_dsc3844
_dsc3845
_dsc3846
_dsc3849
_dsc3862
_dsc3988
_dsc8324
_dsc8327
_dsc8341
_dsc8344
_dsc8347
2016 Sep skupinová výstava #008

Lesson of Relativity

ZOYA Gallery, Bratislava, SK

Lesson of Relativity

 

(Milan Adamčiak, APART, Peter Bartoš, Mária Bartuszová, Stano Filko, Matej Gavula, Anetta Mona Chişa / Lucia Tkáčová, Július Koller, Denisa Lehocká, Roman Ondák, Boris Ondreička, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jana Želibská)

 

Kurátorka: Nina Gažovičová

 

ZOYA Gallery, Ventúrska 1, Bratislava

  1. september – 16. október, 16 2016

Otvorené denne 14.00 – 19.00 hod.

 

Umenie strednej a východnej Európy zažíva v ostatných rokoch zvýšený záujem zo strany historikov umenia, kurátorov, ale aj umelcov, etablovaných v kontexte západného umenia. Sme svedkami toho, ako sa umelecké úspechy, predstavujúce základ neo-avantgardy krajín bývalého východného bloku, postupne zapisujú do európskej historiografie dejín umenia. Po desaťročiach vákua je to zadosťučinenie, na ktoré toto teritórium čakalo od pádu železnej opony v novembri 1989.

 

Naše umenie bolo v širšom európskom kontexte donedávna takmer neznámym pojmom. Slovensko je mladá a malá krajina, ktorá pred zavŕšením vlastného sebaidentifikačného procesu stála vždy na okraji svojich väčších a historicky významnejších susedov, ale aj v spoločnom česko-slovenskom štáte. Hoci Bratislava zažila v minulosti významný dejinný vývoj, jej novodobá história sa odvíjala najmä v tieni Budapešti, Viedne a neskôr aj Prahy. Zahraničie len nedávno začalo objavovať autonómny charakter nášho umenia – jeho špecifický vývoj a výrazne experimentálnu orientáciu. Slovensko začína byť dokonca vnímané ako jedno z významných ohnísk stredoeurópskeho konceptu s pozoruhodne silnou koncentráciou autentických, hoci nie výhradne konceptuálne orientovaných programov (Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Mária Bartuszová, Stano Filko, Július Koller, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Rudo Sikora, Jana Želibská...).

 

Výstava Lesson of Relativity (názov výstavy je prevzatý z názvu článku Pierra Restanyho Bratislava : une leçon de relativité, pre časopis DOMUS, v ktorom autor podáva podrobnejšiu správu o umení na Slovensku po prelomovom roku 1968) nemá ambíciu byť prierezovou prehliadkou slovenského umenia ostatných päťdesiatich rokov. Naším cieľom nebolo narušiť či umelo vytvárať nový umeleckohistorický kánon, ale upriamiť pozornosť na také výtvarné prejavy, ktoré môžeme v kontexte reflexie a celkového prehodnocovania umenia východnej Európy považovať za autentické a ktoré v tomto geografickom prostredí, aj napriek zmene pôvodných východísk ostávajú naďalej živé. Výstava prezentuje popri vybraných autorských programoch zakladateľských osobností slovenského umenia 60. rokov umelcov prvej „slobodnej“ generácie, nastupujúcich po novembrom prevrate v roku 1989 a najmladších zástupcov, ktorí dokladajú prirodzený príklon k dejinami overenému, no stále aktuálnemu dedičstvu domácej neo-avantgardy.

 

Vytvorenie takejto interakcie sa stalo príležitosťou, bez ohľadu na historické súvislosti, viesť dialóg, možnosť komunikovať, sprostredkovať spojenie autorov, ktorí príležitostne či dlhodobo spolupracovali, ale aj takých, ktorí sa pri príležitosti tohto projektu stretávajú prvý raz. Takéto ohliadnutie k minulosti, zvlášť k umelcom, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu pri formovaní slovenského vizuálneho umenia 20. storočia, nie je v domácom kontexte novinkou. Už v roku 1997 sa v Bratislave uskutočnil ambiciózny výstavný projekt 60/90 mladých kurátoriek Petry Hanákovej a Alexandry Kusej, ktorý premiérovo medzigeneračne spojil autorské umelecké dvojice Filko – Ondreička, Koller – Ondák, Bartuszová – Lehocká.

 

Môže sa zdať, že zastúpení autori sa nestretávajú vo svojich výsledkoch a pri takých individuálnych programoch, navyše s odlišným a širokým tematickým a mediálnym pokrytím je takmer nemožné hľadať spoločné menovatele. Skupina vybraných umelcov však bezpochyby generuje náčrt spoločných tém, tendencií či uvažovania, ale aj fungovania v rámci umeleckého sveta. Dokumentuje vzájomne príbuzné tvorivé princípy – formálne aj koncepčne. Dokladá istú miestnu tradíciu, spoločné uvažovanie naprieč rôznymi dekádami. Potvrdzuje, že spoločné stretávanie nemusí byť realizované v jednom konkrétnom bode, ale môže sa odohrávať v prienikoch na prvý pohľad nesúvisiacich množín.

 

 

Základ umeleckej praxe združenia APART smeruje k rôznym formám spolupráce a ku kolektívnemu vnímaniu zážitku. Kolaboratívne projekty, situácie a performancie vznikajú v rovnostárskom modeli, v ktorom otázka autorstva nie je podstatná. Spoločným znakom široko mediálne a tematicky ne-ohraničených mikroiniciatív je performatívny charakter a tematizovanie rôznych foriem dočasnosti, prchavosti, neopakovateľnosti. Okrem základnej zostavy, ktorú tvoria Denis Kozerawski, Peter Sit a Andrej Žabkay, APART dlhodobo spolupracuje s Erikom Janečkom a príležitostne s Milanom Tittelom, Matejom Gavulom a MartinomVongrejom.

 

Umelecký akt (umenie?) predstavuje pre členov APART istú formu totality – je syntézou vzťahu k skutočnosti, hľadaním asociácií, formou premýšľania nad úlohou umelca v súčasnej spoločnosti. Efemérnosť výstupov – z akcií neraz neostáva nič predmetné, len potvrdzuje radikálnosť ich myslenia. Autorské zásahy, akcie a intervencie sú inteligentným prejavom angažovania sa v spoločenskom, politickom či kultúrnom rámci. S pozoruhodnou citlivosťou pracujú s miestnym geniom loci, „stačí“ im byť lokálny, a to je na ich iniciatíve sympatické. Upriamujú pozornosť na veci, ktoré sú dôverne známe, nestránia sa ani konfrontácie s minulosťou, prekvapivo komplexne a trefne (aj vzhľadom na vek) reagujú na históriu miesta či kolektívnu pamäť.

 

Situácia Erika Janečka Nie je isté, či je mŕtva, alebo len spí (2014) sa odohrala na mieste, ktoré bolo v minulosti priestorom pre veľkolepé vojenské a športové prehliadky, neskôr sa stalo urbanistickým symbolom socialistickej Bratislavy, najmä vďaka architektonickému riešeniu námestia s hlavnou dominantnou – monumentálnym mramorovým súsoším prvého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. To bolo po zmene režimu, v novembri 1990 pyrotechnicky odpálené do vzduchu. Dnes námestie predstavuje poloopustený a chátrajúci priestor v centre mesta. V novembri 2014 umiestnil Janeček do stredu tela fontány tisíc prskaviek, ktoré následne zapálil. Nejde len o jednoduchú hru so slovami: fontána ako architektonický prvok či pyrotechnický termín. Dramatická zámena elementov –namiesto vody oheň je rovnako vizuálnou úvahou nad tým, či sa zmeny nevracajú vo vlnách a položenou otázkou, kedy mŕtvy, vyhasnutý živel znova ožije a napácha škody... Výsledkom performancie je navyše esteticky pôsobivý moment – fotografia zaznamenávajúca erupciu, odkazujúca na štart vesmírnej rakety, štartovaciu rampu pre spoločný úlet do vesmíru...

 

Podobne aj situácia Nemôžete sa dotknúť majetku v osobnom vlastníctve (2016). Autori E. Janeček a A. Žabkay v nej spoločne reagujú sochárskou intervenciou na tvar pamätníka, ktorý im pripomenul labu prehistorického zvieraťa s odpílenými pazúrmi. Jeho dotvorením (doplnenie pazúrov ako symbolu moci) reagujú na otázky slobody, jej krehkosti, nejasnej budúcnosti a upozorňuje na politické a mocenské manévre súčasnosti. Nepriamo pripomínajú (v západnom svete samozrejmú) nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, ktoré bolo v Československu po roku 1948 zlikvidované premenou na vlastníctvo spoločné, socialistické. Práve tento akt bol hlavným ideologickým, ale aj ekonomickým nástrojom prevzatia moci štátnou správou. Pri rannom inštalovaní drápov ich činnosť nahlásila žena venčiaca barzoje, následne mestská polícia odstránila drápy z pamätníka, naložila ich na auto a odišla s nimi navždy preč…. Nemôžete sa dotknúť majetku v osobnom vlastníctve….

 

  


f tw
14264911_1273916262640941_7705775193210876664_n-1
_dsf2307_
_dsf2300-copy
_mg_5392
_mg_5405
_mg_5406
_mg_5407
_mg_5380
_mg_5418
2016 Júl performance #007

VEILLANCE

Pohoda festival, Trenčín, SK

Kultová nemecká kapela Chicks on speed pozostávajúca s Austrálčanky a Američanky vznikla v Mníchove tom istom roku ako festival Pohoda (1997). Skupina patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov žánru elektroclash. Na koncertoch ponúkajú performatívne umenie obsahujúce multižánrovú hudbu, dizajn i módu... a v neposlednom rade zábavu.

 

Chicks on Speed počas svojej kariéry spolupracovali s umelcami ako Yoko Ono či Peaches. Práve s Peaches nahrali svoju najznámejšiu skladbu We Don't Play Guitars. V ich vystúpeniach a koncertoch sa stiera rozdiel medzi digitálom a analógom, medzi virtuálnym umením a handmade. Na koncerty si okrem pestrej hudby prinášajú aj najrôznejšie rekvizity (šijací stroj, žehlička...). Prípadné obavy z náročného súčasného umenia v ich prípade nie sú na mieste. Chicks on speed ponúkajú predovšetkým skvelú zábavu. Rovnako ako náš produkčný Mišo Sládek, aj Monika Satková (booking assistent) zažila najlepšiu tancovačku na Pohode v roku 2006. No na rozdiel od Miša to nebolo na koncerte Gogol Bordello, ale počas presunutého nočného slotu Chicks on Speed.


f tw
_9991771
_9991818
_9991884
_9991901
_9991931
_9991967
_9992015
_9992039
_9992082
_9992086
_9992087
_9992106
_9992107
_9992133
_9992136
_MG_4465
2016 Jún výstava, prezentácia #006

HARVEST

Red Gallery, London, UK

An all day event dedicated to presentation of self-publishers and music labels from Slovakia.

Introducing art press publications from Magazine X, APART Label, Sputnik Editions, Banská St a nica , PORT No. 21 and music labels LOM and Proto Sites.

HARVEST

In collaboration with the London based collective MOR HO! (https://morho.co.uk/about/) and in continuation with their previous events, HARVEST presents the latest titles from initiatives of independent Slovak collectives and individual artists. This project aims to create a dialogue and space for future collaboration between Slovak and London based artists.

APART

Since 2012, the main objective of this project is publishing works that are mapping demonstration of visual arts in local environment. Its focus is on the tendencies in modern art display, exploring its individuality with special attention to creation of archive of this specific cultural environment. Rather than mapping wide artistic practices, APART pays close attention to those forms and expressions that are in line with their subjective preferences in art practice.

http://apart.sk/

Magazine X

Artistic community working internationally in the field of illustration, publishing Magazine X, bilingual publication distributed in several countries across Europe. The pages of expert written content are bound in distinct form of folder that
contains reproductions and originals of illustration and graphic design works.

http://magazinex.org/

Sputnik Editions

Slovak publisher producing art projects in book form, focusing on printed matter as an artistic expression. Sputnik editions has so far published 15 titles, distributed internationally.

www.sputnikeditions.com

Banska ST A NICA

ST A NICA is a hub for wide spectrum of culture activities – workshops, symposiums, residencies and publishing.

PORT No. 21

A magazine focused (not only) on photography and visual arts.

www.photoport.sk

LOM

Record label LOM focuses on experimental musicians and their production.

https://zvukolom.org/

Proto Sites

Internationally distributed record label focused on crossing borders and boundaries between experimental / club / other music. A collection of new sonic and visual topographies.

https://protosites.bandcamp.com/

poster by: David Kalata

         


f tw
13147812_1179449778754257_123266411593140002_o
_DSF1679
_DSF1683
IMG_8263
IMG_8270
IMG_8262
IMG_8258
IMG_8252
_DSF1733
IMG_8253
IMG_8341
IMG_8308
IMG_8292
2016 Jún skupinová výstava #005

27. Bienále Brno 2016

Moravská galerie v Brně, CZ

Vyjádření výběrové poroty

 

Během dvou dlouhých a intenzivních dnů jsme od rána do večera pečlivě studovali téměř devět set přihlášek. Tato prohlídka nám poskytla zevrubný, zajímavý a vypovídající vhled do různých forem praxe gra ckého designu, měli jsme skvělou příležitost zhlédnout velké množství přihlášených prací pocházejících z nejrůznějších mezinárodních kontextů, porovnat společná témata i identi kovat diametrálně odlišné zájmy a kulturní náhledy. Moc se nám to líbilo. Od určité kvalitativní úrovně byly přihlášené práce po koncepční a formální stránce relativně homogenní a lze říci, že zřetelně chyběly extrémní, či řekněme nekonformní a vysoce idiosynkratické polohy – jakkoli překvapivé, nebo naopak málo překvapivé se to může jevit. Rádi bychom také byli zařadili více projektů z komerční sféry, stejně jako více projektů odehrávajících se v určitém časovém úseku či vyskytujících se výhradně online, případně prací, které fungují mimo konvenční formáty a média...

 

Celkově jsme svůj úkol pojali jako nastolení zajímavé rovnováhy mezi zavedenými a začínajícími gra ckými designéry, mezi konceptuálně zaměřenými pracemi a projekty zdůrazňujícími řemeslné zpracování nebo experimentaci. Vzhledem k tomu, že celkově byly práce relativně srovnatelné, jsme upřednostňovali takové polohy, které dosud nejsou tolik veřejně známé, namísto prezentace již dostatečně propagovaného designu a designérů, což nám umožnilo zviditelnit alternativy a okrajovou tvorbu. Kromě toho nám připadalo důležité vybrat na přehlídku práce vyjadřující se k aktuálním otázkám praxe gra ckého designu, na které jsme chtěli upozornit, například často anonymní tvorbu interních designérských týmů v institucích, nebo okrajovým formám designu, jež působí mimo platné formální kódy.

 

K naprosté většině závěrů jsme dospěli jednomyslně a vyčlenili jsme si dostatek času, abychom mohli náležitě prodiskutovat zásadní premisy. V souladu se zadáním se náš výběr jednoznačně podřídil letošnímu rozhodnutí pořadatelů zvolit vcelku odlišnou koncepci výstavy a instalace při vědomí všech nových příležitostí i některých omezení z toho plynoucích. Z tohoto pohledu byl proces našeho výběru nezvyklý a napínavý – s přihlédnutím ke skutečnosti, že zapracování nálního výběru exponátů do konzistentních instalací teprve přijde. S ohledem na návštěvníky Bienále Brno jsme se při výběru přikláněli k projektům, jimž bude tento druh výstavní prezentace svědčit. Už teď jsme velmi zvědaví a těšíme se na de nitivní podobu přehlídky.

 

Náš výběr si klade za cíl nabídnout poučený obraz praxe gra ckého designu, vyzdvihnout její neprošlapané cesty a podnítit diskusi. Doufáme, že spolu s tímto stručným vysvětlením našeho postupu nám to umožní přinášet inspiraci a zároveň demysti kovat gra cký design a jeho hodnocení.

 

Serge Rompza, předseda poroty
Oliver Klimpel
Tereza Rullerová
Ľubica Segečová
Willi Schmid


f tw
13422288_10157568511215131_9049401060013717066_o
13433305_10157568510280131_960472028357693657_o
13585233_10157625016760131_4535271975065689215_o
13839707_10206856866561086_1120707822_o (1)
2016 Jún kurátorský projekt #004

A Forming of Inevitable Blue

HIT Gallery, Bratislava, SK

Východiskovým bodom výstavy v galérii HIT je film poľského výtvarníka Zbigniewa Liberu Walser, ktorý sa stal motívom pri uvažovaní nad koncepciou kurátorského projektu kolektívu APART. Jeho ústrednou témou je otázka paralelnej histórie/ budúcnosti s apokalyptickou víziou/konflikt moci človeka, jeho postavenia v spoločnosti. Ambíciou výstavy je rozvrstviť túto tému prostredníctvom rôznych výtvarných a obsahových prístupov umelcov žijúcich v krajinách ako USA, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Česko a Slovensko v priestoroch galérie v podzemí. Vystavujúcimi umelcami sú Mehraneh Atashi, Ján Gašparovič, Floris Kaayk, Martin Kohout, Tavi Meraud, Pavel Sterec a Zbigniew Libera, ktorého film bude premietaný 15. júna v kine Mladosť. 

curated by APART
http://apart.sk/

www.galeriahit.com/

Realizované v rámci projektu Malý / Veľký Svet smallbigworld.net
 


f tw
poster-1
001
001d
001e
001f
001g
002
003
004
005
006
009
0010
012
013
014
2015 Sep projekt #003

Museum #1

Dechtice

12 - 13. Sep 2015


Múzeum
mikro rezidencia
umelci: Miroslav Csölle, Matej Gavula, Peter Sit, Milan Tittel, Martin Vongrej

SITIČOVA BABKA REZIDENCIA začala v septembri 2015 projektom Múzeum umelcov Miroslav Csölle, Matej Gavula, Peter Sit, Milan Tittel, Martin Vongrej. V roku 2016 bude pokračovať sériou mikro rezidencií a uzavretím projektu Múzeum. Od roku 2017 pripravujeme medzinárodné rezidencie s dĺžkou pobytu 3 týždne, ktoré sa uskutočnia jeden až dvakrát ročne.  


f tw
11951648_690222301109508_3399944446236847857_o (1)
12022365_690890521042686_3215557237328131403_o
11947869_690890681042670_946311133349908684_o
12017616_690890464376025_3547274587400413314_o
12000877_690890754375996_6497312406897041193_o
11952692_690890904375981_6274112227337343112_o
11953552_690890784375993_7261478159553318300_o
12014957_690890841042654_478809408211842601_o
11953563_690891404375931_8735014555259820524_o
11999756_690891601042578_3766143002315334497_o
2016 Feb výstava #001

Handle with care – Fragile – Thank you

Photoport, Bratislava, SK

Photoport
19.2. 2016 - 9.3. 2016

 

Bachorík, Blažo, Ďurček, Gavula, Grúň, Janeček, Kochan, Kozerawski, Sit, Tittel, Žabkay

 

fotky vernisáž: Filip Vančo
fotky inštalácia: Andrej Žabkay  

 

dokumentácia

               


f tw
12747302_1121449774532219_8975637101859983560_o
1899760_10205705208490354_74151798473027209_o
_9990898
_9990931
_9990938
_9990941
_9990945
_9990951
2015 Aug výstava #001

Všade dobre, doma najlepšie

Kunsthalle/Hala umenia Košice, SK

Kunsthalle/Hala umenia Košice
11.6.2015, o 18:00
kurátor výstavy: Vladimír Beskid
výstava potrvá do 16.8.2015
 

Na výstave pod názvom „Všade dobre, doma najlepšie“ sa v Kunsthalle/Hale umenia verejnosti predstaví sedem umelcov – Cyril Blažo, Miroslav Csölle, Matej Gavula, Erik Janeček, Denis Kozerawski, Peter Sit, Milan Tittel, Martin Vongrej a Andrej Žabkay. S ich tvorbou sa môžu návštevníci oboznámiť od 11. júna do 16. augusta. Spoločne sa venujú performačnému prejavu, skúmaniu rôznych efemérnych, banálnych situácií každodennej reality, niekedy s náznakom analýzy, inokedy z pozície pozorovateľov a nezaujatých svedkov. Prezentácia ich spolupráce sa začne vernisážou 11. júna o 18. hodine. V spojení so značkou XYZ umelci vytvárajú špecifickú formu kolektívneho prežívania a umeleckej reflexie skutočnosti. Ich charakteristickým prejavom, viac ako hmotné artefakty – diela – objekty, sú komentáre zažitého a premysleného, objavené situácie, nájdené súvislosti, ktoré často zhmotňujú a zviditeľňujú minimálnymi prostriedkami. „Pôvodný návrh prezentovať tvorbu skupiny XYZ (Milan Tittel, Matej Gavula) sa rozrástol na voľné skupinové stretnutie bratislavských umelcov strednej a mladšej generácie. Ich spoločnými východiskami sú post konceptuálne prístupy, krátke video-akcie a skeče, rozličné drobné vstupy, komentáre a intervencie do verejného priestoru,“ povedal kurátor Vladimír Beskid. Ako dodáva, ústrednou projekciou na výstave bude práve zostrih videí v slučke, ktoré zachytávajú početné akcie a zásahy v mestskom priestore v Bratislave. Intuitívne sa v nich paralelne zaujímali o rovnaké body, miesta a situácie v meste (Námestie slobody, Nábrežie Dunaja, Kunsthalle a iné). Okrem toho by sa mali v priestore premietať aj ďalšie projekcie, nachádzať sa tu budú objekty, printy a archívy fotografií na vybrané témy (solárna, lunárna, vesmírna a pod.). Nakoniec skupina umelcov počas výstavy pripraví niekoľko akcií priamo v Košiciach ako vlastnú video sondu do tohto mesta so zaznamenaním jeho neopakovateľnej a podivnej atmosféry východnej metropoly bez metra. Výstava v košickej Kunsthalle/Hale umenia je pokračovaním spolupráce skupiny XYZ so združením mladých autorov, vystupujúcimi pod labelom „APART“ (Erik Janeček, Denis Kozerawski, Peter Sit a Andrej Žabkay). Spoločne už uskutočnili také konceptuálne výstupy ako „Pobrežie Voloviny”, „29. august”, „V byte Mira Csölleho, “Videoguláš”, „Galéria Photoport“, atď. Podujatie je spolufinancované z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vladimír Beskid

 

http://www.k13.sk/bratislavskym-umelcom-je-vsade-dobre-doma-najlepsie/  

 

dokumentácia

 

     

 

    

  

  


f tw
11760188_1006451166054120_8904204429167587696_n
11780042_1006437819388788_1580808164018245567_o
11722527_1006443412721562_3146692914801792330_o
11728890_1006440456055191_8125438574759226731_o
11780042_1006441546055082_455420905664019350_o
1891564_1006441906055046_1442571518199095145_o
11411959_1006441269388443_2374876123626022827_o
11792058_1006441226055114_7383821384223016958_o
11754665_1006438612722042_4157171562876944085_o
11221991_1006438852722018_8130296291025374657_o
11741165_1006439122721991_5493282440403345711_o
11782400_1006442599388310_6614633173672381860_o
11722414_1006442352721668_3105534150193284055_o
DSC00420 copy
DSC00422 copy
DSC00429 copy
DSC00449
DSC00442
IMG_0721